– Gửi xe 500đ (thanh toán 10.000đ – Nhận hoàn tiền 9.500đ vào Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab).
Các bãi xe áp dụng:
  • Bãi Xe Hai Bà Trưng
  • Bãi Xe Huyền Trân Công Chúa
  • Bãi Xe Rạp Phim CineBox
  • Bãi Xe Lê Duẩn
  • Bãi Xe Tôn Đức Thắng
  • Bãi Xe Lê Lai
  • Bãi Xe Cách Mạng Tháng Tám
  • Bãi Xe Trương Định
  • Bãi Xe Lê Văn Tám
  • Bãi Xe Phạm Ngũ Lão
– Gửi xe 500đ (thanh toán 3.000đ – Nhận hoàn tiền 2.500đ vào Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab).

Bãi xe áp dụng: Bãi xe Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem chi tiết điều kiện và điều khoản tại đây>>

Lưu ý : Mỗi khách hàng được hoàn tiền 1 lần trong ngày và 20 giao dịch cho tất cả các bãi xe trong chương trình.