Miễn phí 3 tháng gói icloud 5GB:

  • Thời gian ưu đãi: từ nay đến hết 30/9
  • Đối tượng ưu đãi: Tất cả khách hàng sử dụng ví Momo đang sử dụng gói icloud 5GB miễn phí
  • Điều kiện và điều khoản: Không được chuyển nhượng, Không được quy đổi ra giá trị tiền mặt và Không được hoàn lại