Khuyến mại CGV x Vnpay đã trở lại: 69K/VÉ – 50K/COMBO (2 nước + 1 bỏng)

Quét VNPay QR, Nhập mã VNPAYCGV

  • Combo bỏng nước chỉ còn 50K (Giá gốc 105K)
  • Vé 2D chỉ còn 69K (Giá gốc: đến 120K)

Khuyến mãi được áp dụng cho:

  • Các suất chiếu 2D (hạng ghế thường & VIP) tại phòng chiếu thường và phòng chiếu Art House.
  • Giao dịch mua vé xem phim 2D có giá trị tối thiểu từ 80k
  • Các suất chiếu sneak show (suất chiếu sớm)