OYOGRABVN giảm 50% trên các booking OYO với ứng dụng Grab.

Thời gian: 12/02  – 02/04/2020

Điều kiện ưu đãi
  • Ưu đãi được áp dụng cho các khách sạn, nhà nghỉ, phòng ở… tại Việt Nam, được trả bằng Việt Nam Đồng. Giá trị ưu đãi tối đa 1,000,000đ cho mỗi lần áp dụng ưu đãi.
  • Ưu đãi có hiệu lực áp dụng cho tối đa 2 phòng, 2 đêm mỗi lần đặt.
  • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa ưu đãi 3 lần.

> Xem thêm các ưu đãi đặt phòng khác tại đây