Giảm 50% đi taxi truyền thống với VnPay QR

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

Taxi truyền thống - thanh toán hiện đại cùng VNPAY-QR. GIẢM liền 50% (tối đa 30K)

GIẢM liền 50% (tối đa 30K)

  • Taxi G7: Nhập mã VNPAYG7
  • Liên Minh Taxi Việt: Nhập mã VNPAYEMDDI
    (Các hãng taxi trong Liên Minh Taxi Việt: Vạn Xuân, Thanh Nga, Quê Lụa, Thăng Long, Sao Mai, Sông Nhuệ, Hương Lúa, Phù Đổng)

Đặc biệt: Tặng 2 mã GIẢM GIÁ 100.000 đồng khi bạn tích lũy được 5 giao dịch taxi trong thời gian: 01/10 - 31/10/2019

Xem: Tổng hợp mã giảm giá GrabBike và GrabCar 2019

1 Like