Momo hoàn tiền 50% khi mua vé CGV ngày 1/11

<%= @topic_view.topic.title %>
<%= @topic_view.topic.average_rating %> <%= @topic_view.topic.posts.count { |p| !!p.custom_fields['rating'] } %>

DUY NHẤT 1.11, HOÀN TIỀN 50% KHI MUA VÉ CGV BẰNG VÍ MOMO

Áp dụng khi mua vé trực tiếp tại rạp CGV duy nhất ngày 1/11/2019. Ưu đãi Hoàn Tiền 50% được áp dụng song song với chương trình mua vé CGV 9.000đ dành cho ‘bạn mới MoMo’ & 79.000đ dành cho ‘bạn cũ MoMo’

Lưu ý: Hoàn tiền 50% tối đa 50.000đ áp dụng cho hóa đơn sau khi đã trừ các ưu đãi khác.
Bạn cần liên kết ngân hàng với Ví MoMo để tham gia chương trình

Tất cả ưu đãi vé xem phim CGV TẠI ĐÂY